Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 14:07

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Εκπόνηση μελέτης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας στο κτίριο ΚΕΠΑΘΜ για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 74.376,89€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)