Παρασκεύη 30 Ιουλ 2021
Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 14:45

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΟΔ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΟΔ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 247.500,00€ (με Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.