Παρασκεύη 30 Ιουλ 2021
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 12:03

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΘ»

Η ΥΤΕΜΕΘ/ΠΚΜ προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό, ηλεκτρονικό, διεθνή διαγωνισμό το προσεχές διάστημα το εξής έργο:

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΘ(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00€)