26 2021
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 12:06

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης «Κτηματογραφικές και Κτηματολογικές μελέτες και διορθώσεις συμπληρώσεις υφιστάμενων κτηματολογίων για μελέτες αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ.»