07 Ιουν 2023
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 11:33

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο», Προϋπολογισμού :225.000€(με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ιεράπετρας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στο Σελάκανο» προϋπολογισμού 225.000€ (με Φ.Π.Α.) [ 181.451,61 χωρίς Φ.Π.Α.] για έργα κατηγορίας Οδοποιίας Α2 τάξη ή ανώτερη. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιεράπετρας στο Νομό Λασιθίου.