04 Ιουλ 2020
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 15:21

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/16 για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΙΤΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

Εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη της Νέας Γέφυρας ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) καθώς και το άρθρο 32Α αυτού
(που προστέθηκε με το άρθρο 43, παραγ. 1 του Ν.4605/2019)

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 15:24