Τρίτη 06 Ιουν 2023
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 16:47

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου με τίτλο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει με ανοικτή διαδικασία την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 600.000,00€ (με ΦΠΑ) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 1 τάξη και άνω Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Κρήτης.