Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 16:17

Προκήρυξη-Περίληψη που αφορά τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή διακηρύττει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27,95§2α,121,117 του Ν4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 73.203,72 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %) .Ο διαγωνισμός θα γίνει με συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν4412/16.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 16:21