Παρασκεύη 22 Ιαν 2021
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 12:24

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από το σεισμό και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Αττικής