Τρίτη 28 Μαρ 2023
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 16:34

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ ΜΗΛΕΑΣ», προϋπολογισμού 88.000,00€

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό διαγωνισμό το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ ΜΗΛΕΑΣ» προϋπολογισμού 88.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΜ. Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό Κάτω Χώρας, της Κοινότητας Μηλέας του Δήμου Δυτικής Μάνης.