Τρίτη 28 2021
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 12:11

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α' Φάση του διαγωνισμού «Υλοποίηση Φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων, με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης – Α’ Φάσης με Σ.Δ.Ι.Τ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 13:53