25 2021
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 11:14

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης «Γεωτεχνική Μελέτη, Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Νέας Ζίχνης»