25 2021
Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 14:21

Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με Α/Α 88273, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου, στο τμήμα Σταυρός - Καστρί»