Δευτέρα 27 2021
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 09:46

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης: «Επείγουσες μελέτες άρσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στην νήσο Εύβοια και ειδικότερα στη γέφυρα Βασιλικού,... στη γέφυρα στον οικισμό Φύλλα και στη γέφυρα στον οικισμό Αφράτι»

«Επείγουσες μελέτες άρσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 στην νήσο Εύβοια και ειδικότερα στη γέφυρα Βασιλικού, επί της Εθνικής οδού 44, στη γέφυρα στον οικισμό Φύλλα και στη γέφυρα στον οικισμό Αφράτι»

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 09:47