04 Δεκ 2022
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 15:02

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ περί αναίρεσης της υπ’ αριθ. 235/2013 απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων)