Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 10:10

Γνωστοποίηση της Παράτασης της προθεσμίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 10:11