Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 14:46

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου για την εξυπηρέτηση των πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

’Το τηλεφωνικό κέντρο (210-6509300) που λειτουργεί στο Υπουργείο για την εξυπηρέτηση των πληγέντων, από τις πλημμύρες στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τις φυσικές καταστροφές που

προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, θα λειτουργεί:

  • Την περίοδο των εορτών 9:00- 17:00
  • Την παραμονή των εορτών 9:00-15:00΄΄