20 Οκτ 2021
Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 13:43

Επιστροφή ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗ άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 4714/2020 (δικάσιμος 8/1/2021)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο 8-1-2021 της με αριθ. κατ. 117/2004 από 07-04-2004  αίτησης  αναίρεσης  του  Ελληνικού  Δημοσίου  ενώπιον  του Αρείου Πάγου κατά των: 1) Στεφανίδη Αναστασίου του Γεωργίου κλπ. (σύν. 90)  και  κατά  της  υπ’  αριθ.  2924/2003  απόφασης  του  Εφετείου Θεσσαλονίκης,    με  την  οποία  καθορίστηκαν  οι  οριστικές  μονάδες αποζημίωσης για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν,  για λόγους δημόσιας ωφέλειας, με την υπ’ αριθμ. 1136718/10702/0010/07.12.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ’ 1067/21.12.1998)