20 Οκτ 2021
Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 17:44

Ειδοποίηση για δικάσιμο 08-06-2021 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 εδάφιο 4 του ν. 2882/2001

Ειδοποίηση για δικάσιμο 08-06-2021 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 εδάφιο 4 του ν. 2882/2001 [ως ισχύει τροποποιηθέν δια του άρθρου 88 ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α ́ 148)], ότι κατατέθηκε στο Τριμελές Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στις 15-12-2020 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου περί προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατ ́ άρθρο 20 ν. 2882/2001, που έλαβε αριθμό κατάθεσης ΑιΤ 28/15-12-2020 κατά των Αθανασίας Πλούμη κ.λ.π. (συν. 81)Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η για δικάσιμο 08-06-2021 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 εδάφιο 4 του ν. 2882/2001