Τρίτη 28 2021
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 11:59

Πρόσκληση έτους 2021 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2021 καλεί τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς / αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

(3) Μελέτες Οικονομικές

(7)Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

(8)Στατικές Μελέτες

(9)Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

(10)Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

(11)Μελέτες Λιμενικών Έργων

(13)Μελέτες Υδραυλικών Έργων

(14)Ενεργειακές μελέτες

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 12:03