Δευτέρα 27 2021
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 13:03

Δημόσια Κρίση των σχεδίων των υπό αναθεώρηση τριακοσίων δεκατεσσάρων (314) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε εξέλιξη η αναθεώρηση τριακοσίων δεκατεσσάρων (314) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με σκοπό τον έλεγχο και τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και όταν αυτά δεν υφίστανται, με τα Διεθνή Πρότυπα, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία, που έχει ανατεθεί από το Υπουργείο μας στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης - ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ (ΑΔΑ: 6ΕΟΒ465ΧΘΞ-02Τ).

Τα σχέδια των αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (σε πρώτη φάση 75 σχέδια) τίθενται σε δημόσια κρίση προκειμένου να διατυπωθούν απόψεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα κείμενα αυτά ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν από Επιμελητές / Ειδικούς – Εμπειρογνώμονες στο αντικείμενο των κειμένων και έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 για υποβολή σε δημόσια κρίση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών του ΕΛΟΤ. Η δημόσια κρίση για κάθε σχέδιο ΕΤΕΠ θα διαρκεί δύο μήνες από την ημέρα της ανάρτησής του. Η δημόσια κρίση πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ στο σύνδεσμο http://www.elot.gr/1521_ELL_HTML.aspx.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με τα σχέδια ΕΤΕΠ και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Παρακαλούμε να λάβετε μέρος στη δημόσια κρίση και να συνεισφέρετε με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τα έντυπα σχολιασμού που θα βρείτε στον προαναφερόμενο σύνδεσμο μπορείτε να τα υποβάλετε απευθείας στον ΕΣΥΠ- ΕΛΟΤ με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).