01 Οκτ 2023
Παρασκευή, 05 Αυγούστου 2016 12:11

Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι (Σταυρός- Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού) κατά τμήματα. Τμήμα: Νεοχωράκι - Αν. Στόμιο Σήραγγας Τυμφρηστού»