18 Μαι 2022
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 13:46

Eιδοποίηση σχετικά με την αριθμ. καταθ. 2142/1853/2020 κλήση

Eιδοποίηση σχετικά με την αριθμ. καταθ. 2142/1853/2020 κλήση των : α) από 10.04.2007 και με αριθμό κατάθεσης 1396/2007 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, β) της από 27.04.2007 και με αριθμό κατάθεσης 1670/2007 αίτησης των αναφερομένων σε αυτήν αιτούντων ήδη καθών η αίτηση, γ) της από 27.04.2007 και με αριθμό κατάθεσης 1674/2007 αίτησης των αναφερομένων σε αυτήν αιτούντων ήδη καθών η αίτηση, δ) της από 27.04.2007 και με αριθμό κατάθεσης 1676/2007 αίτησης των αναφερομένων σε αυτήν αιτούντων ήδη καθών η αίτηση, ε) της από 27.04.2007 και με αριθμό κατάθεσης 1714/2007 αίτησης του αναφερόμενου σε αυτήν αιτούντος ήδη καθού η αίτηση, στ) της από 25.03.2009 και με αριθμό κατάθεσης 1498/2009 αίτησης