28 Ιαν 2023
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 10:11

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6: Διευκρινίσεις για την χρήση του «Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» - Συμπλήρωση της Εγκυκλίου 10/2017 (ΑΔΑ:7ΚΚ1465ΧΘΞ-ΨΤΡ) του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 10:14