Τρίτη 13 Απρ 2021
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 10:28

Πρόσκληση «Παροχή χρηματοοικονομικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου "Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση α

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
«Παροχή χρηματοοικονομικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν τις ενέργειες προετοιμασίας διενέργειας και ολοκλήρωσης Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο: "Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών"»

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 10:28