Τρίτη 13 Απρ 2021
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:08

Πρόσκληση «Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου “Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και συντήρηση και διαχείριση αυτών”»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016), που αφορά τις  προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο “Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και συντήρηση και διαχείριση αυτών”»

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:09