Τρίτη 13 Απρ 2021
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:08

Πρόσκληση «Παροχή νομικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου "Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και συντήρηση και διαχείριση αυτών"»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή νομικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν τις  προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο: "Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και συντήρηση και διαχείριση αυτών"»

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:09