Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021 16:10

Γνωστοποίηση αλλαγής σχετικά με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ. Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες Υδραυλικών κλπ. Έργων. Υποστηρικτικές και λοιπές Μελέτες»

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021 16:11