Τρίτη 28 2021
Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 10:03

Συμπληρωματική διευκρίνιση της Διακήρυξης «Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στον έλεγχο Χρηματοοικονομικών Μοντέλων του Παραχωρησιούχου ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., του Παραχωρησιούχου ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., και του Παραχωρησιούχου ΑΥΤ...

Παροχή συμπληρωματικής διευκρίνισης βάσει του άρθρου 2.3 της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Δ17 και της Δ/νσης Δ16 στον έλεγχο Χρηματοοικονομικών Μοντέλων του Παραχωρησιούχου ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., του Παραχωρησιούχου ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., και του Παραχωρησιούχου ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 10:04