01 Οκτ 2023
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016 08:26

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ'.ΑΡΙΘΜ.4/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 419 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ Α &100 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΥΠΟΥ Β" ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 6.210.354,00