19 Ιουν 2021
Τρίτη, 06 Απριλίου 2021 13:08

Πρόσκληση για τη συνάψη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την στην καταγραφή των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων που αφορούν στις ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις των υπόγειων τεχνικών έργων της χάραξης της προμελέτης του ΒΟΑΚ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Απριλίου 2021 13:08