Δευτέρα 10 Μαι 2021
Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 11:38

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη συνάψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου στην εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο τμήμα Κίσσαμος-Χανιά και στη πρόταση οριοθέτησης υδατορεμάτων στο τμήμα Κίσσαμος- Χανιά – Νεάπολη

Προσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 για τη συνάψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο τμήμα Κίσσαμος-Χανιά και στη πρόταση οριοθέτησης υδατορεμάτων στο τμήμα Κίσσαμος- Χανιά – Νεάπολη, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο», καθώς και της Σύμβασης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη με ΣΔΙΤ»

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 11:39