01 Οκτ 2023
Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016 10:41

Τεύχη Δημοπράτησης για «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στον Κηφισό ποταμό (παρά την οδό Λ. Κατσώνη, από Τρείς Γέφυρες μέχρι τεχνικό εκβολής ρέματος Αχαρνών) Περιφέρειας Αττικής για άρση επικινδυνότητας»