21 Μαι 2022
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 12:46

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, της από 30-1-2017 (με αριθ. εκθ. καταθ. Γ.Α.Κ. 202/2017) κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, της από 30-1-2017 (με αριθ. εκθ. καταθ. Γ.Α.Κ. 202/2017) κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητείται ο προσδιορισμός δικασίμου για τη συζήτηση της  με αριθμ. κατάθ. 2869/2006 αίτησής του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων (αξία του εδάφους και των επικειμένων αυτών, ιδιαίτερη αποζημίωση των εκτός απαλλοτρίωσης εναπομεινάντων τμημάτων αυτών και ανατροπή του τεμηρίου ωφέλειας), που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της με αριθμό 1031442/2361/0010/7.4.2005 (ΚΥΑ) κοινής απόφασης των Yπουργών Οικονομίας και Oικονομικών και ΠEXΩΔE