21 Μαι 2022
Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 13:17

Ειδοποίηση Α 6304 σχετικά με την υπ’ αριθ. κατ. ΓΑΚ/1986/ΕΑΚ/1986/2012 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο, με την υπ’ αριθ. κατ. ΓΑΚ/1986/ΕΑΚ/1986/2012 αίτησή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατ’ αρ. 20 του ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), κατά των ανωτέρω καθ’ ων, ζήτησε να καθορισθεί οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. 1013280/930/0010/12.4.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 162/30.4.2007 ΦΕΚ τευχ. Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την βελτίωση – διαπλάτυνση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα «ΑΚ Πλαταμώνα – Μέτωπο Σήραγγας Παντελεήμονα» (χ.θ. 10 + 121,80 έως χ.θ. 11 + 564, 60), στην περιοχή του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου και ήδη Δήμου Δίου Ολύμπου Ν. Πιερίας,