01 Οκτ 2023
Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 11:32

Ειδοποίηση σχετικά με την από 5-2-2021 (με αριθ. εκθ. καταθ. Γ.Α.Κ. 443/2021) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, της από 5-2-2021 (με αριθ. εκθ. καταθ. Γ.Α.Κ. 443/2021) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ άρθρο 19 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται ο προσωρινός καθορισμός αξίας των απαλλοτριωθέντων αναγκαστικώς ακινήτων (2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση), δυνάμει της αριθ. αριθ. Φ.199B/οικ/67/9-1-2017 {ΦΕΚ 8/27-1-2017 (τ. ΑΑΠΘ)} απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ακίνητα συνολικού εμβαδού 273.522,58 τ.μ., για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «κατασκευή αυτ/μου του υποτμήματος Ριζιανά-Λευκώνα (60.2.2Β) από χθ. 4+194 έως χθ. 21 + 910, του κάθετου άξονα 60 της Εγνατίας οδού «Θεσ/κη-Σέρρες-Προμαχώνας» στη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.» και εντός των ορίων της Δημοτικής   Ενότητας Προβατά   του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Μονοκκλησιάς του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Καμήλας του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν   Μητρουσίου του Δήμου Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Σερρών και του Δήμου Λευκώνα της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με βάση την από 13-6-2017 έκθεση εκτίμησης της αξίας των απαλλοτριούμενων εκτάσεων και των σε αυτές ευρισκόμενων επικειμένων της κατά το άρθρο 15 του ν. 2882/2001 Επιτροπής.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 05 Μαΐου 2021 09:56