Τρίτη 28 2021
Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 13:43

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη δημοπράτηση του έργου: «ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο Ν.Λασιθίου» οι οποίες αφορούν σε Τοπογραφικές, Συγκοινωνιακές και Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών έχοντας υπόψη της τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/45171/19-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΤΑ465ΧΘΞ-ΛΗ8 ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΑΔΑΜ: 21REQ008176474 2021-02-22) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕ, προσκαλεί την 11-06-2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.

4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

 

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

   

10

Ε

 

1

PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ – Α.

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. δ.τ. PLAS A.E.

   

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ

16

Ε

27

Δ

2

ΣΥΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με δ.τ. ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

10

Ε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

16

Γ

27

Β

   

10

Ε

 

3

G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε

   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ

16

Ε

27

Α

4

RACE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.

10

Ε

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΔΟΣ

16

Ε

27

Γ

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν.4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο Ν. Λασιθίου», η οποία αφορά σε Τοπογραφικές, Συγκοινωνιακές και Περιβαλλοντικές Μελέτες για την Π.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγ. Νικόλαος Ν. Λασιθίου και Συγκοινωνιακές Μελέτες στο τμήμα Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος Ν. Λασιθίου του Β.Ο.Α.Κ.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 13:50