01 Οκτ 2023
Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 09:54

Ειδοποίηση σχετικά με την αριθ.εκθ.καταθ. ΑΙΤ-ΚΛ34/12.5.2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για την απαλλοτρίωση των ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ» Μελέτη 3 (10240)

 

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 12.05.2021 (με αριθ.εκθ.καταθ. ΑΙΤ-ΚΛ34/12.5.2021) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα, να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ακίνητα εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση  των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Αρδευτικά Δίκτυα Πεδιάδας Φλώρινας, ζώνη πέριξ άξονα αγωγών προσαγωγής και λοιπών αγωγών άρδευσης και αποστραγγιστικών τάφρων, στην περιοχή Δ.Δ. Αρμενοχωρίου, Μεσονησίου, Περάσματος, Σκοπιάς και Τριποτάμου του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»