07 Ιουν 2023
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 15:23

Ειδοποίηση - Κλήση για δικάσιμο της 21-09-2021 (30/82/14-05-2021) περί αντικατάστασης πραγματογνωμόνων

Σχετικά με την κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας αίτησης (με αριθ.ΒΑΒ. Τριμ. 30/14-05-2021 και με αριθ. βιβλ. εφεσ. 82/14-05-2021) του Ελληνικού Δημοσίου περί αντικατάστασης πραγματογνωμόνων, οι οποίοι είχαν διοριστεί με την υπ αριθμ 62/2013 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας, ήτοι του Ιωάννη Αργυρόπουλου, αγρονόμου – τοπογράφου μηχανικού και Κωνσταντίνου Ζουμπουλιά, πολιτικού μηχανικού, με άλλους, που να περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο πραγματογνωμόνων του Εφετείου Λαμίας.