25 2021
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 14:40

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και αναδόχου που θα επιλεγεί, για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου συμμόρφωσης του συστήματος Ευφυούς Ταχογράφου», σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, το συντομότερο δυνατό.
Ο έλεγχος συμμόρφωσης, βάσει του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Hellenic Republic Smart Tachograph National Root certificate Policy and symmetric Key Infrastructure Policy», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.yme.gr/images/articleimages/taxografos/GR- MSA CA Policy Smart Tacho v12b approved.pdf, προβλέπεται να διενεργηθεί εντός 12 μηνών από την έναρξη των λειτουργιών που καλύπτει, δηλαδή από την 30-6-2020 που υπεγράφη η σύμβαση 42/2020.
Ο έλεγχος αυτός είναι προαπαιτούμενο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανανεώσει τα ελληνικά ψηφιακά κλειδιά, βάσει των οποίων εκδίδονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εισάγονται στις ελληνικές κάρτες ευφυούς ταχογράφου. Τα υφιστάμενα ψηφιακά κλειδιά εκδόθηκαν στις 15-7-2020 (https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc key management status st.php.html) και έχουν διάρκεια 2 έτη. Σε περίπτωση μη ανανέωσής τους θα υπάρξει αδυναμία παραγωγής ελληνικών καρτών ευφυούς ταχογράφου, με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες, όπως βιώσαμε πρόσφατα από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020.