18 Μαι 2022
Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 13:58

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την απαλλοτρίωση του έργου «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου - Δ3 - φράγμα Μπραμιανού στην περιοχή Δ.Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου

Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Γεγάκη Στυλιανού κλπ (συν. 237), ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, με συνημμένη πράξη προσδιορισμού δικασίμου, με την οποία το Δημόσιο ζητά, κατ’ άρθρο 19 του ν. 2882/2001, τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με τη με αριθμό με αριθμό Δ25/232/04.02.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Υ9Π465ΧΘΞΗΑΑ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 06.03.2019, στο με αριθμό 102 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, (τ. Δ’), για λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για την α) αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων με τα επικείμενά τους, συνολικού εμβαδού

6.633,20 τ.μ., και β) σύσταση δουλείας, επί ακινήτων, συνολικού εμβαδού 52.293,96 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου - Δ3 - φράγμα Μπραμιανού στην περιοχή Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης».

Η προαναφερόμενη αίτηση συζητείται ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 21-9-2021 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 10:00 πμ (πιν. 45) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου (Λ. Δικαιοσύνης 1ος όροφος)