20 Οκτ 2021
Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 16:08

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση - ενίσχυση των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης των επιπτώσεων που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές ήτοι :

  1. την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» από τις 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020, στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Κορινθίας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου και Λευκάδας
  2. του καταστροφικού σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 που προκάλεσε ζημιές στην Σάμο, Χίο και Ικαρία
  3. του καταστροφικού σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 που προκάλεσε ζημιές σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  4. τις πυρκαγιές στο Νομό Αττικής (Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες, Τατόι κλπ.), στην Πελοπόννησο (Νομοί Αχαΐας, Μεσσηνίας κλπ.) και στην Εύβοια, τον Αύγουστο του 2021 καθώς και
  5. την υποχρέωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων κατοίκων των εν λόγω περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4728/2020 (Α΄186) και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.4753/2020 (Α΄227) στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανήκει πλέον η ανάθεση και εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών, στις εν γένει υποδομές από τις φυσικές καταστροφές, που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας :

θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση στο Νομό Αττικής των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής

Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των Υπηρεσιών της

             Διεύθυνσης    Αποκατάστασης    Επιπτώσεων    Φυσικών    Καταστροφών    Βορείου    Ελλάδος

[(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Β.Ε.), που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης και Γενικής Γραμματείας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του άρθρου 36 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, β) του π.δ.410/1988 (Α’ 181) και γ) την αριθμ. : 234212/02-09-2021Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση - ενίσχυση των ανωτέρω Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε ενενήντα (90) και η κατανομή των θέσεων ανά Υπηρεσία, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, περιγράφονται κατωτέρω :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Β.Ε.

Π.Ε. Μηχανικών

36

12

Π.Ε. Διαφόρων Ειδικοτήτων (Διοικητικού - Οικονομικού,

Γεωτεχνικών, Πληροφορικής)

13

2

Τ.Ε. Μηχανικών

8

3

Τ.Ε. Διαφόρων Ειδικοτήτων

(Διοικητικού - Λογιστικού, Πληροφορικής)

1

1

Δ.Ε. Διαφόρων Ειδικοτήτων

(Διοικητικών - Γραμματέων, Χειριστές Η/Υ, Τεχνικών)

12

2

ΣΥΝΟΛΟ

70

20