20 Οκτ 2021
Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 16:57

Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 16:58