Πέμπτη 29 2022
Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 09:55

Ειδοποίηση κλήση σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου αίτησης (αριθμ.καταθ. 113/23-4-2021 και αριθμ.προσδιορ. 25/23-4-2021)

Ειδοποίηση κλήση σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου αίτησης (αριθμ.καταθ. 113/23-4-2021 και αριθμ.προσδιορ. 25/23-4-2021) με την οποία ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2882/2001, με το άρθρο πρώτο του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Φ.Ε.Κ. 17 Α’), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 88 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. 148 Α’), ο προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς δυνάμει της υπ’αριθμ. Δ25/Φ.ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΝΤΟΣ/οικ/4284/23-09-2020 Απόφασης των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Δ’ 617/30-09-2020) για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας-Αγ. Θεόδωροι» που αφορά την ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Περιοχή των Ρεμάτων Πράθι και Κατουνίστρα στο Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων της Π.Ε. Κορινθίας, συνολικού εμβαδού 37.984,72 τ.μ., εκ των οποίων 30.455,56 τ.μ. αφορούν την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων, ενώ 7.529, 16 τ.μ. αφορούν δημόσιες εκτάσεις.