Πέμπτη 29 2022
Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021 14:20

Ειδοποίηση - Κλήση για δικάσιμο της 08ΗΣ-02-2022 (64/180/12-10-2020)

Σχετικά με την κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας αίτησης (με αριθ.ΒΑΒ. Τριμ. 64/12-10-2020 και με αριθ. βιβλ. εφεσ. 180/12-10-2020) του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης σε απαλλοτριωθείσα έκταση.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. Αριθμ. Φ135/οικ.1676/10.03.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 46/22.3.2016 (τ. ΑΑΠ), κηρύχθηκε  αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 367.736,74 τ.μ., για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την βελτίωση του Συνδετήριου Κλάδου Α/Κ Ξυνιάδος με την Εθνική οδό Λαμίας Καρδίτσας (σύνδεση και χρήση του  Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)), στην περιοχή του Δ.Δ. Ξυνιάδος του Δήμου Δομοκού της  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.