Πέμπτη 29 2022
Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 13:34

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση του έργου : Διέλευση αγωγών πτώσης και παράκαμψης μικρών παροχών διευθέτησης χειμάρρου Αποσελέμη

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση του έργου «Διέλευση αγωγών πτώσης και παράκαμψης μικρών παροχών διευθέτησης χειμάρρου Αποσελέμη, από έξοδο σήραγγας Οροπεδίου έως ταμιευτήρα Αποσελέμη» και του έργου «Κατασκευή μετώπου εξόδου νέας σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίουκαι οδού προσπέλασης» του Δήμου Χερσονήσου στο Νομό Ηρακλείου.