21 Μαι 2022
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 13:21

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγωνίου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο»

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 31-12-2021 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός,
για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγωνίου
άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», προϋπολογισμού 285.500.000,00€ (με ΦΠΑ), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ
185820.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 13:22