01 Απρ 2023
Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2022 15:09

Διαβούλευση στο πλαίσιο της παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTERPLAN) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ»

Με την από 10-05-2021 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υλοποιείται, από την Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTERPLAN) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ» που αφορά, στονεντοπισμό περιοχών με διαπιστωμένα πλημμυρικά φαινόμενα και των περιοχών στις οποίες είναι πιθανή η εμφάνιση πλημμυρών, καθώς και η ιεράρχηση των απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας για το μετριασμό των συνεπειών τους.

Η Σύμβαση υλοποιείται με ανάδοχο την ένωση :

1. «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΜΗΧΑΝΙΚΟΙΑ.Ε» μεδ. τ. «ADENS A.E»,

2. «XΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

το αντικείμενο, της οποίας αφορά σε :

 • Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων, συμπεριλαμβανομένων έργων ορεινής υδρονομίας.
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων και υπό σύνταξη μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αξιολόγησή τους ως προς την ανάγκη επικαιροποίησης
 • Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων υποστηρικτικών μελετών
 • Καταγραφή των απόψεων τοπικών οργάνων εμπλεκόμενων στην αντιπλημμυρική προστασία
 • Συλλογή πληροφοριών για τα πλημμυρικά φαινόμενα
 • Υποβολή προτάσεων για έργα ανάσχεσης πλημμυρών
 • Διαμόρφωση προτάσεων για την καθιέρωση κριτηρίων και αρχών σχεδιασμού για την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων ανά περιοχή
 • Προγραμματισμό και προτεραιότητες για τη σύνταξη μελετών και κατασκευή έργων με βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια
 • Κατάταξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων σε φορείς υλοποίησης
 • Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και έργων
 • Διαμόρφωση προτάσεων για εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης παροχής ώστε, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογίες και χάρτες χρήσεων γης, να μπορούν να γίνουν ακριβέστερες προσομοιώσεις πλημμυρικών φαινομένων σε ακραίες καταστάσεις
 • Διαμόρφωση προτάσεων για χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση έργων
 • Διαμόρφωση προτάσεων για προγραμματισμό και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής έργων με βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
 • Σύνταξη Μητρώου Έργων ανά κατηγορία έργων. 

Με βάση τα παραπάνω σας αποστέλλουμε, όπως προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή τα παραδοτέα, ως υπεβλήθησαν από τον ανάδοχο, προκειμένου να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για διαβούλευση 15 ημερών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαβούλευσης, θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις, θα αξιολογηθούν από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις τυχόν παρατηρήσεις – συμπληρώσεις, ώστε να προκύψει το τελικό αντικείμενο.

Οι τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια, παρακαλούμε να απευθύνονται στο e-mail της Δ/νσης

Δ19, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με κοινοποίηση στο e-mail του αναδόχου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Φεβρουαρίου 2022 08:46