01 Οκτ 2023
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 14:50

Ειδοποίηση-κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 28/12/2021, με Γ.Α.Κ. 465/2022 και Ε.Α.Κ. 72/2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθήνας

Ειδοποίηση-κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 28/12/2021, με Γ.Α.Κ. 465/2022 και Ε.Α.Κ. 72/2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθήνας, με την οποία ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή όποιου έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/Φ. ΡΑΦΗΝΑ/οικ/2803/25.06.2020 Κοινή Απόφαση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Οικονομικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 394/17.07.2020, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας» στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 728.002,98 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών, υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, όπως αυτή προκύπτει από την με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη.