01 Οκτ 2023
Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 11:59

Ειδοποίηση-κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 14-01-2022, με Γ.Α.Κ. 499/19-01-2022 και Ε.Α.Κ. 80/19-01-2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθήνας

Eιδοποίησης-κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 14-01-2022, με Γ.Α.Κ. 499/19-01-2022 και Ε.Α.Κ. 80/19-01-2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθήνας, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης ακινήτων και πραγματοποίησης εργασιών, πριν τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 7Α του ν.2882/2001, με ταυτόχρονη αποβολή ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων και άμεση παράδοση των ακινήτων αυτών, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/Φ. ΡΑΦΗΝΑ/οικ/2803/25.06.2020 Κοινή Απόφαση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Οικονομικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 394/17.07.2020, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας» στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 728.002,98 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών, υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, όπως αυτή προκύπτει από την με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2022 12:38